Alapdiploma az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban

A Legjobb Alapképzések az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban 2017

Alapképzés

Bachelor fokos akkreditált főiskolák és egyetemek is jelentős fokozása kövek felé a sikeres karrier.A leggyakoribb típus a graduális program egy agglegény 's diplomát, általában oda négy év után a sikeres tanulmányi

A Bachelor egy egyetemi diploma által követett sok diák. Ez a négy év mértékű biztosít a készségek és ismeretek a diplomások kell kötnie a karrier tanulmányi területen, amely magába foglalja a legkülönbözőbb témákban.

Lengyelország, hivatalosan a Lengyel Köztársaság, egy olyan ország Közép-Európában. A lakosság 38 millió ember, Lengyelország a 6. legnépesebb ország az EU-ban. EU / EEA diákok nem kell vízum tanulni Lengyelországban. A megélhetési költségek Lengyelországban az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

Alapképzések Összevetése az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban 2017

Mutass többet

Kierunek Administracja

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. [+]

A Legjobb Alapképzések az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban. Kierunek Administracja Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Administracja zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o administracji oraz nauk prawnych, co zapewni mu profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej w strukturach administracji samorządowej i rządowej szczebla lokalnego i regionalnego. Ukończenie kierunku Administracja stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych). Na tym kierunku zdobywa się również kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Administracja mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa); urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w podległych im jednostkach; fundacjach, stowarzyszeniach, podmiotach ekonomii społecznej. [-]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. [+]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP. Atutem studiów jest praktyczny proces kształcenia realizowany na potrzeby żołnierzy zawodowych. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Technologie internetowe Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja) – na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi; przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych – na stanowiskach informatyków i specjalistów z zakresu administrowania sieciami; przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych – na stanowiskach specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. [-]

Kierunek Finanse i Rachunkowość

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. [+]

A Legjobb Alapképzések az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban. Kierunek Finanse i Rachunkowość Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych. Uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia zwracamy szczególną uwagę na kreowanie samodzielności i odpowiedzialności, które to cechy są szczególnie cenione wśród pracodawców i niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość i ubezpieczenia Menedżer administracji Biznes i finanse Menedżer projektów europejskich Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom, absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: przedsiębiorstwach – na stanowiskach z zakresu księgowości i finansów; instytucjach finansowych – na stanowiskach z zakresu bankowości korporacyjnej i detalicznej, jako analitycy kredytowi, pracownicy segmentu „private banking”, specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych i na życie, specjaliści z zakresu inwestycji na rynku finansowym, doradcy finansowi; sektorze publicznym – jako pracownicy administracji samorządowej, administracji podatkowej, zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, oświaty, specjaliści ds. zamówień publicznych, audytorzy wewnętrzni. [-]

Kierunek Wychowanie Fizyczne

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz

Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. [+]

Kierunek Wychowanie Fizyczne Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie przygotowany m.in. do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera piłki nożnej. Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu (np. tak jak w 2014 roku - uczestnicząc w Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej mężczyzn). Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Trenerska (piłka nożna) - specjalizacja Instruktor Piłki Nożnej z Możliwością Podniesienia Kwalifikacji do Stopnia Trenera UEFA C (na roku trzecim) Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy) Profil absolwenta Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjecie pracy m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkołach i placówkach wychowawczych, klubach sportowych, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną oraz samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.). Absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia np. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, w Poznaniu na Akademii Wychowania Fizycznego czy na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, otrzymując dyplom ukończenia uczelni. [-]

Kierunek Pedagogika

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz

W ramach kierunku Pedagogika, ktorý integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana tréfa wykwalifikowana Kadra pedagogów i nauczycieli, którzy Béda także animatorami życia Społecznego, kultury - jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. Przyczynia się tenni kreowania nowych elit i liderów Społecznych. Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, Młodzież, dorośli, ludzie starší), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na Kutya odmienności egy także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych DZIALAN edukacyjnych. [+]

A Legjobb Alapképzések az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban. Kierunek Pedagogika W ramach kierunku Pedagogika, ktorý integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana tréfa wykwalifikowana Kadra pedagogów i nauczycieli, którzy Béda także animatorami życia Społecznego, kultury - jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. Przyczynia się tenni kreowania nowych elit i liderów Społecznych. Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, Młodzież, dorośli, ludzie starší), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na Kutya odmienności egy także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych DZIALAN edukacyjnych. Poprzez indywidualizację, przyjazną Atmosfere i pomoc materialną, stwarza dogodne Warunki csinálni studiowania dla Młodzieży i dorosłych, zwłaszcza tych, dla ktorých dostęp csinálni wielkich ośrodków akademickich tréfából utrudniony lub niemożliwy. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (PWiP) Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (POiR) Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (Opieka nad osobami starszymi) (POzG) Edukacja elementarna i integracyjna (EEiI) zadania na egzamin dyplomowy kierunku Pedagogika Profil absolwenta ABSOLWENT kierunku Pedagogika dysponuje Podstawowa wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu Kształcenia, Wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego Rozwoju Zawodowego. ABSOLWENT uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności: Specjalność: PWiP - Jako Nauczyciel - zgodnie ze standardami Kształcenia przygotowującego csinálni wykonywania zawodu nauczyciela, jako Nauczyciel Wychowawca w przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach 1-3 oświatowych agendach samorządowych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ogrodach jordanowskich, rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych, jako asystent Rodziny w gminie. Specjalność: POiR - Jako Wychowawca w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w takich placówkach jak: MLODZIEZOWY Ośrodek Wychowawczy, MLODZIEZOWY Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karnytól. Specjalność: POzG - Jako pedagog i pedagog Szkolny, jako edukator w instytucjach oświatowych (świetlicach, internatach, bursach), w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej (kluby, stowarzyszenia ITP.), W placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej (całodobowe i dzienne placówki wsparcia dla dzieci , Młodzieży, dorosłych i seniorów na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora zdrowia), jak też w świeckich, wyznaniowych, pozarządowych, prywatnych, domowych i zinstytucjonalizowanych formach pomocy seniorom i ich rodzinom (SK dziennego pobytu, kluby seniora, Kola zainteresowań, Grupy samopomocowe) . Specjalność: EEiI - Jako Nauczyciel Klas i oddziałów Integracyjnych w przedszkolach, Nauczyciel wspomagający w klasach 1-3 Nauczyciel Szkół i przedszkoli specjalnych, Nauczyciel nauczania indywidualnego z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w ośrodkach Szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, stowarzyszeniach, fundacjach, towarzystwach działających na Rzecz dzieci niepełnosprawnych. [-]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Nappali Részidős 3 év October 2017 Lengyelország Wałcz + 1 további

Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. [+]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Nasz kierunek należy do grupy studiów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Tytuł inżyniera z zarządzania i inżynierii produkcji daje możliwości szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów, ponieważ pracodawcy potrzebują specjalistów z tej dziedziny. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi Logistyka przemysłowa Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowany jest do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania personelem; koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych; udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność: kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi; właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wyników ekonomicznych; posługiwania się technologią IT; budowy i obsługi kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. [-]

Bachelor Program Nemzetközi üzleti

West Pomeranian Business School
Campus Nappali 3 év October 2017 Lengyelország Szczecin

International Business egy speciális 3 éves (6 félév) üzleti program, amely kapcsolatos kérdések a globális gazdaság, külkereskedelem, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi gazdálkodás, a jog, az etika. [+]

A Legjobb Alapképzések az Amerikai Egyesült West Pomerania Lengyelországban. Bachelor program International Business nemzetközi üzleti egy speciális 3 éves (6 félév) üzleti program, amely kapcsolatos kérdések a globális gazdaság, külkereskedelem, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi gazdálkodás, a jog, az etika. Nemzetközi Üzleti diplomások alapvető ismeretekkel a gazdaság területén a hatása fektetni a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a nemzetközi pénzügyek, a nemzetközi tranzakciók és a vállalkozói szellem működését. Ezek a szakemberek kompetenciák hogy üzleti tevékenységet folytatnak az európai piacon kapcsolatban, hogy a globális piacon. Kompetenciáik hagyjuk dolgozni a nemzetközi vállalatok és a multikulturális környezetben. Hála a tanfolyamok zajlanak angol nyelv és gyakorlat, a diplomások nemzetközi üzleti nagyon versenyképes a nemzetközi munkaerőpiacon. "A tanulmány segített, hogy egy alapos megértése üzlet működésének, tanulni bonyolult nemzetközi piacokon, és szerezzen hasznos készségeket a stratégiai tervezés és a termékfejlesztés. A kedvenc részem természetesen voltak osztályok által tartott valós vállalkozók, akik elindították-egy sikeres üzletet olyan országokban, mint Lengyelország, Ausztria, Hollandia és az Egyesült Királyságban. A gyakorlati tapasztalat megfizethetetlen, és van egy nagy inspirációt. " Vladislav Koshelyev, Yahoo! Asia Pacific Pte. Kft Karrier kilátások A főiskolai diplomát International Business diákok képesek működni a nemzetközi környezetben, mint termék menedzser, export manager, információk auditor, vásárlója, csatorna igazgatója, vagy akár üzleti fejlesztő a világ minden tájáról. Természetesen az is lehetséges, hogy elindít egy saját vállalkozás, vagy részt vesznek a családi vállalkozás ezzel a diplomát. A sor gyakorlati készségek lehetővé teszik a diplomások kezdeni, és dolgozzon karrier az üzleti életben. Angol nyelvtudás Minden osztály az International Business Studies végzik angolul. Ezért amellett, hogy minden igényt kielégítő a felvételi, a nem anyanyelvi angol bizonyítania kell a megfelelő angol nyelvtudás. Ezért minden angol nyelvtudás igazolást, hogy a potenciális tagjelölt rendelkeznek előnyt jelent a felvételi folyamat. Azonban nem angol nyelvtudás vizsgálatok szükségesek a felvételi folyamat. Folyékony angol valójában egy előfeltétele a sikeres felvételi a Nyugat-Pomerániai Business School. Ugyanakkor a potenciális hallgatók kell érezni nem gond, mert a WPBS ingyenes tanfolyamok angol és lengyel nyelven a nyelvi készségek fejlesztését. [-]